۲۸
بهمن

حضور مدیرعامل و مشاورگلفا در شبکه ایرنا

به نقل از روابط عمومی نانو پوشش گلفا : علی رضا آتشی گلستان مدیر عامل نانو پوشش گلفا به همراه مشاور خود دکترعبدالعلی فیاض عضو هیات علمی دانشکده مهندسی...

Read More