صنايع خودرو

استفاده از رنگها  در صنعت خودو جايگاه ويژه اي دارد و نسل ها است كه از رنگ ها براي تزئين خودرو و دادن جلوه ويژه به آن استفاده
مي شود،
حال استفاده از پي وي دي براي رنگ آميزي انواع قطعات خودرو دركارخانه گلفا پي وي دي (golfapvd) علاوه بر زيبايي ،براي مقاومت بيشتر قطعه نسبت به زنگ زدگي ،خط و خش، مقاومت به سايش  باعث شده علاقه مند به صنعت خودو براي رنگ آميزي قطعات تزئيني از روش پي وي دي pvd استفاده كنند.