دستگيره دَر همواره در تماس با دست انسان به مرور رنگ آن  از بين

  ميرود و زيبائي اول خود را از دست ميدهد ،

ولي اكنون با لايه پي وي دي (PVD)  شركت گلفا پي وي دي بر روي انواع دستگيره  و يراق الات اين مشكل برطرف شده و به علت اينكه لايه PVD بر روي آن  نسبت به فرسايش و خط و خش مقاوم است توانسته جايگاه خوبي داشته باشد.