17
فوریه

حضور مدیرعامل و مشاورگلفا در شبکه ایرنا

به نقل از روابط عمومی نانو پوشش گلفا : علی رضا آتشی گلستان مدیر عامل نانو پوشش گلفا به همراه مشاور خود دکترعبدالعلی فیاض عضو هیات علمی دانشکده مهندسی واحد علوم تحقیقات در فضای رسانه ای شبکه ایرنا به همراه تعداد دیگر از همکاران در زمینه تولید فناوری نانو حضور پیدا کردن.

همچنین پرفسور عظیم اکبرزاده خیاوی از دانشمندان برجسته بیوشیمی کشور و گروه پایلوت نانو بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران و رضا احمدی، مهدی رحمانی از فعالان حوزه نانو ، سید محمدامین علوی مسئول تجاری سازی کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ……میهمانان این نشست بودند.

مدیر عامل نانو پوشش گلفا با عنوان مطالبی حهت ترویج بیشتر و رسانه ای قرار دادن محصولات نانو عنوان کرد  مردم هنوز به علم نانو و جایگاه آن در روندبهتر زندگی به خوبی آشنا نیستند وحضور رسانه ها در این وادی بسیار کم بوده است . ….. شرح متن کامل خبر در لینک زیر

http://www.irna.ir/fa/News/82827872

بیشتر بخوانید!!  حضور گلفا PVD در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان